Kerkdiensten

Vanaf komende zondag zullen er weer kerkdiensten worden gehouden. Om 10:00 uur zullen deze via de kerktelefoon en kerkomroep.nl te beluisteren zijn. Ds Prosman zal een korte liturgie houden in het bijzijn van een ouderling van dienst en organist. Aankomende zondag houden we het aantal aanwezigen zo laag mogelijk. We zullen af moeten wachten hoe de corona-uitbraak zich ontwikkelt. Wellicht kunnen we de weken daarna wat meer mensen toelaten, zodat we ook liederen kunnen zingen.

Geen kerkdiensten i.v.m. coronavirus

In verband met het corona-virus gaan de kerkdiensten de komende weken niet door. We proberen zoveel mogelijk gemeenteleden op de hoogte te stellen en wanneer u nog mensen spreekt die hier niet van op de hoogte zijn, gelieve hen hierop te wijzen.

Wij volgen in deze het advies van de Protestantse Kerk in Nederland. Dat advies kunt u hier lezen:  https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

Houd voor actuele informatie ook de website www.hervormd-nieuwkoop.nl in de gaten of de Facebook pagina  fb.me/HervormdNieuwkoop. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de predikant of de voorzitter van de kerkenraad, dhr. Freek de Bas.