28 februari – Zondag Reminiscere

Orde van dienst 28 februari, Hervormde gemeente Nieuwkoop     
Aanvang: 09:30 uur.

Voorganger:                ds. S.C. Honing uit Woubrugge
Organist:                     Mevr. Henny Visscher
Ouderling:                  Robert Verhallen
Diaken                        Freek de bas

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
 https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Orgelspel

Mededelingen

Stil gebed, Votum en Groet

Orgelspel                                                        Psalm 25:1 en 3          Heer, ik hef mijn hart en handen

Leefregel                                                        1 Tessalonicenzen 5:14-24 (NBV)

Lied luisteren                                                 Lied 556: 1,3 en 5       Alles wat over ons geschreven is

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing                                                   Marcus: 8:27-38

Lied luisteren                                                 Hij kwam bij ons heel gewoon

Uitleg en prediking

Orgelspel                                                        Lied 1001        De wijze woorden en het groot vertoon

Apostolische Geloofsbelijdenis

Meditatief orgelspel

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied luisteren                                            Lied 835:1,3 en 4        Jezus, ga ons voor

Heenzending en zegen

21 februari 2021 – zondag Invocabit

Zondag Invocabit. ( = Hij zal aanroepen)
Eerste zondag van de 40dagentij
d
Voorganger: Ds. HJ Prosman
Organist: Dhr. Ad van Pelt

Welkom en mededelingen

Votum en groet

Orgelspel 536,1,2,3,4

Lezing van het gebod

Orgelspel 25a:1,2

Gebed

Schriftlezing Matteüs 25:31-46

Luisteren Lied 381

Preek

Luisteren: “O heer die onze vader zijt”

Geloofsbelijdenis

Orgelspel 62:5

Dankgebed en voorbede

Orgelspel 749:1,2,3