Orde van dienst op zondag 29 augustus 2021 om 9.30 uur in Nieuwkoop

Voorganger:  Ds. L. Solleveld
Organist:        Dhr. A. van Pelt
Ouderling:      Dhr. R. Verhallen
Diakenen:       Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG.

Door een technische storing is de ochtenddienst van 29 augustus niet uitgezonden en ook niet opgenomen.
Onze excuses voor dit ongemak.

orgelspel
welkom en mededelingen
Introïtus: Psalm 122 vers 1
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 122 vers 2
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 51 vers 1
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 3 vers 1-21
Zingen: Liedboek voor de kerken lied 473 zijn (Neem mijn leven, laat het Heer’) de coupletten 1, 2, 4 en 5.
Woordverkondiging n.a.v. Handelingen 3 vers 6
Zingen: Lied 486 ‘Weerklank’ vers 1 (‘k Heb geloofd en daarom zing ik)
Dankgebed en voorbeden
Zingen: Psalm 122 vers 3
Zegenbede
Amen – gezongen

Orde voor de dienst op zondag 22 augustus 2021

Voorganger:  Dr. P.M. van Dam, Houten
Organist:         Dhr. A. van Pelt
Ouderling:      Mevr. N. Griffioen
Diakenen:       Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

welkom en mededelingen

Intochtslied 100: 1, 2, 3
stil gebed       
bemoediging en groet
Lied 100: 4    
Verootmoediging
Genadeverkondiging: Romeinen 5: 1, 8 – 11
Beantwoording met lied 755 – Toch overwint eens de genade 

Gebed bij de opening van de bijbel –
OT       Jesaja 12                                 NBV
Lied    ELB 222 – In de Heer vind ik heel mijn sterkte
NT       Mattheüs 9: 35 – 10: 15         NBV
Lied    885 – Groot is Uw trouw o Heer
Uitleg en verkondiging
Zingen NLB 973 – Om voor elkaar te zijn uw oog en oor
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
inzameling van de gaven       na de zegen! Collectebus in hal
Slotlied 426 – God zal je hoeden (2x)
Zegen
Amen – gezongen

Orde voor de dienst op zondag 15 augustus 2021

Voorganger:       Ds. J.A. Wegerif, Nijverdal
Organist:            Dhr. A. van Pelt
Ouderling:           Mevr. F. Wille
Diakenen:           Mevr. M. van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel

Mededelingen

Zingen: psalm 139: 1, 2

Groet, bemoediging

Verootmoediging/ geboden

Zingen: lied 834: 1, 2

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Jesaja 35: 1- 10

Meditatief orgelspel

Schriftlezing: Marcus 7: 31 – 37

Zingen: lied 677

Uitleg en prediking

Meditatief Orgelspel

Zingen: lied 608

Dankgebed en voorbeden

Aandacht voor de gaven

Zingen: lied 422

Heenzending en zegen.

Orde van dienst van ZONDAG: 8 augustus 2021

Voorganger:             Ds. LJ. de Leeuw uit Scheveningen
Organist:                 Mevr. H. Visscher
Ouderling:               Mevr. F. Wille
Diakenen:                Mevr. M van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Mededelingen
Votum en Groet
Intochtslied : Psalm 92 : 1, 2
Verootmoediging/ geboden
Lied: Psalm 86 : 4
Gebed bij de opening van het Woord
Apostellezing : I Petrus 2 : 13 – 17 (NBV)
Meditatief orgelspel
Lezing uit het evangelie: Mattheüs 22 : 15 – 22 (NBV)
Lied: Lied 708 : 15 NB obediëren = gehoorzamen
Uitleg en prediking
Meditatief orgelspel
Lied: Lied 994
Dankgebed en voorbeden
Slotlied: Lied 1009 : 1 en 3
Heenzending en zegen
Gezongen Amen

Orde van dienst van ZONDAG: 1 augustus 2021

Voorganger:             Ds. J. de Goei
Organist:                 Dhr. Marten nap
Ouderling:               Mevr. N. Griffioen
Diakenen:                Dhr. S. de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Welkom en mededelingen:
Intochtslied: Psalm 149 : 1, 2 en 3.
Stil gebed:
Votum en Groet:  
Aanvangstekst:     Johannes 15 : 8.
De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen.
Verootmoediging:
Genadeverkondiging:     
Als dienaar van de Here Jezus Christus verkondig ik u: zo zegt de HERE: Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de HERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.
Lied 381 : 1.
Geboden: Romeinen 12 : 9 – 21.
Psalm 119 : 40 en 66.
Gebed:
Schriftlezing:          1 Korinte 13
Galaten 5 : 22 – 25.
Lied 838 : 1 en 4.
Prediking: Tekst:      Galaten 5 : 22.
Maar de vrucht van de Geest is liefde.
Meditatief orgelspel:
Dankgebed en voorbede, stil gebed en Onze Vader:
Collecte: (Uitgang en digitaal)
Lied 675.
Zegen:          
Gezongen: Amen.
Orgelspel: