Kerk:
Regthuysplein 18
2421BE Nieuwkoop
Voor het huren van de kerk kunt u contact opnemen met dhr. de Geus.
0172572807

Predikant:
dr. H.J. Prosman
Roerdomplaan 17
2421 BG Nieuwkoop
tel. 0172785454

Scriba:
dhr. A. van Blaaderen
Algemeen postadres: Postbus 47, 2420 AA Nieuwkoop

Ligplaatsen haven:
Inlichtingen bij dhr. Verweij, 0172574844

De Rank:
Zalencentrum ‘De Rank’
Reghthuysplein 19
2421 BE Nieuwkoop

.