Onze gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad, waarin ambtsdragers zitten die gekozen zijn door de gemeenteleden. Naast de kerkenraad zijn er verschillende commissies en organen die de gemeente haar structuur geven. For information on financing check out payday loans without credit check. Contactgegevens: Reghthuysplein 18 Postbus 47 2420 AA Nieuwkoop tel. 0172-574635 Rekeningnummers: Diaconie: NL13FVLB0225355809 CvD Herv. Gem. Nieuwkoop NL14RABO0127083383 Rabobank Nieuwkoop t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Nieuwkoop ZWO: NL03RABO0346458684 Rabobank Nieuwkoop t.n.v. ZWO Hervormde Gemeente Nieuwkoop Kerkrentmeesters: Algemeen rekeningnummer: NL80FVLB0699770254 CvK Hervormde Gemeente Nieuwkoop Overige rekeningnummers: NL09FVLB0635802651 CvK Herv. Gem.Nieuwkoop inz. Collecte bonnen NL56FVLB0635802678 CvK Herv. Gem.Nieuwkoop inz. Kerkblad NL53FVLB0635802635 CvK Herv. Gem.Nieuwkoop inz. Solidariteitskas Belijdende Leden NL31FVLB0635802643 CvK Herv. Gem.Nieuwkoop inz. Solidariteitskas Doopleden NL75FVLB0635802627 CvK Herv. Gem.Nieuwkoop inz. Bijzondere Collecten NL34FVLB0635802686 CvK Herv. Gem.Nieuwkoop inz. ACOK NL97FVLB0635802619 CvK Herv. Gem.Nieuwkoop inz. Havengelden 79.79.11.553 CvK Herv. Gem.Nieuwkoop inz. Verjaardagsfonds Ledenadministratie: J. A. van Termeij Fleurstraat  12 2421 JC Nieuwkoop email: ledenadm.nieuwkoop@gmail.com Voor in- uit- en overschrijvingen kunt u contact op nemen met de scriba: Scriba Hervormde Gemeente Nieuwkoop Postbus 47 2420 AA Nieuwkoop.