Onze gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad, waarin ambtsdragers zitten die gekozen zijn door de gemeenteleden. Naast de kerkenraad zijn er verschillende commissies en organen die de gemeente haar structuur geven.

Contactgegevens:
Reghthuysplein 18 Postbus 47 2420 AA Nieuwkoop tel. 0172-574635

Rekeningnummers:

Diaconie:
NL13FVLB0225355809 CvD Herv. Gem. Nieuwkoop
NL14RABO0127083383 Rabobank Nieuwkoop t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Nieuwkoop

ZWO:
NL03RABO0346458684 Rabobank Nieuwkoop t.n.v. ZWO Hervormde Gemeente Nieuwkoop

Kerkrentmeesters:
Algemeen rekeningnummer:
NL80FVLB0699770254 CvK Hervormde Gemeente Nieuwkoop
Overige rekeningnummers:
NL09FVLB0635802651 CvK Herv. Gem.Nieuwkoop inz. Collecte bonnen
NL56FVLB0635802678 CvK Herv. Gem.Nieuwkoop inz. Kerkblad
NL53FVLB0635802635 CvK Herv. Gem.Nieuwkoop inz. Solidariteitskas Belijdende Leden
NL31FVLB0635802643 CvK Herv. Gem.Nieuwkoop inz. Solidariteitskas Doopleden NL75FVLB0635802627 CvK Herv. Gem.Nieuwkoop inz. Bijzondere Collecten
NL34FVLB0635802686 CvK Herv. Gem.Nieuwkoop inz. ACOK
NL97FVLB0635802619 CvK Herv. Gem.Nieuwkoop inz. Havengelden
79.79.11.553 CvK Herv. Gem.Nieuwkoop inz. Verjaardagsfonds

Ledenadministratie:
J. A. van Termeij
Fleurstraat  12
2421 JC Nieuwkoop
email: ledenadm.nieuwkoop@gmail.com

Voor in- uit- en overschrijvingen kunt u contact op nemen met de scriba:

Scriba Hervormde Gemeente Nieuwkoop
Postbus 47 2420 AA Nieuwkoop.