Doelstelling:
Verwerven van gelden ter ondersteuning van de Kerkvoogdij ten behoeve van het onderhoud van de kerkelijke gebouwen.
In het A.C.O.K. zijn ondergebracht: oud papier actie, rommelmarkt, kledingverkoop.

Voorzitter: Hennie Gorissen tel. 752060
Penningmeester:  Jan Kees Schoen tel. 573262
Oud Papier Actie: Sybe Sannes  tel. 572862
Rommelmarkt:  Dirk v.d. Kooij  tel. 572990

Ligplaatsen verhuur voor boten
Informatie bij:  Zegert v.d. Lingen tel. 571372