Doelstelling: Verwerven van gelden ter ondersteuning van de Kerkvoogdij ten behoeve van het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. In het A.C.O.K. zijn ondergebracht: oud papier actie, rommelmarkt, kledingverkoop.

Voorzitter:  Piet de Graaff tel. 604555
Penningmeester:  Jan Kees Schoen tel. 573262

Oud Papier Actie: Sybe Sannes  tel. 572862
Rommelmarkt:  Dirk v.d. Kooij  tel. 572990
Ligplaatsen verhuur voor boten   Informatie bij:  Fred Verweij tel. 574844.