De bloemen die zondags in de kerk staan, verzorgt door de Diaconie, zijn als groet van de gemeente. Als eerste voor iemand die uit het ziekenhuis is gekomen (als wij dat weten), dan voor een bruidspaar. Is er niemand thuis gekomen en geen bruidspaar dan zijn de bloemen voor zomaar iemand in de gemeente. En ook in dat geval wordt erbij gezegd: als groet van de gemeente. De bloemen worden weggebracht door een medewerker van de Bloemendienst. Dit gebeurt na de avonddienst of de andere dag. Zijn er meerdere mensen die op die zondag in aanmerking komen voor de bloemen, dan krijgen zij de bloemen in de loop van de week thuis gebracht.

Heeft u nog vragen of meent u dat het is leuk dat hij of zij bloemen uit de kerk te krijgt, maar ook als u geen prijs stelt op een bloemetje, kunt u contact: Frouwien Wille, tel. 574547.