Doelstelling:
Ondersteuning bieden aan het College van Kerkrentmeesters in het werven van gelden. Zo mogelijk ontvangen gemeenteleden een felicitatiekaart rond de verjaardag. De giften die daarbij ontvangen worden, komen ten goede aan het interieur van het kerkgebouw.

Coördinatie:
Linda Verduijn tel. 574738

Overige medewerkers:  
Annie Boekenstein tel. 573633
Jannie Bos tel. 572398
Corrie v.d. Bosch tel. 432123
Lidy van de Helm tel. 573353
Jan Kranenburg     tel. 572133
Piet Kranenburg tel. 575948
Map van Koert tel. 572328
Mevr. Maayen tel. 571439
Angela Oppelaar tel. 571169
Wil Sannes tel. 572862
Martha Verweij     tel. 573598
Corrie de Vries tel. 573706.