Visie en Doel
De kerk heeft een opdracht in deze wereld. Jezus Christus zendt zijn volgelingen in de wereld om te getuigen en te dienen. Het uitvoeren van deze opdracht is onder andere het werk van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Het doel van de ZWO-commissie is: namens de kerkenraad de gemeente activeren, informeren en ondersteunen in het missionair gemeente zijn. De gemeente wordt betrokken bij het werk van Kerk in Actie van de PKN wanneer zusters en broeders wereldwijd een naam krijgen, als we hun verhaal horen en zien. Dan kunnen we hen gedenken in onze gebeden of kunnen we nadenken over hoe wij kerk kunnen zijn in deze wereld. Dan ook is het mogelijk om gerichter geld te werven voor het werk van Kerk in Actie.

Op dit moment doen we als Hervormde Gemeente mee aan een project waarin hulp wordt geboden aan de Koptische Christenen in Egypte.

Voorzitter:  Cor van Wengerden tel. 572202
Penningmeester:  Jaap Kalshoven tel. 572101

Rekeningnummer ZWO: 34.64.58.684 t.n.v. ZWO Hervormde Gemeente Nieuwkoop

 

 .