Kerkblad
Eénmaal in de twee weken verschijnt het Kerkblad. Deze uitgave bevat actuele informatie over alle Hervormde Gemeenten binnen de (voormalige) Ring Ter Aar, zoals de te houden kerkdiensten en andere gemeente-aangelegenheden.

Inleveren van kopij bij: mevr. Corrie Zoutendijk e-mail zoutendijk02@kpnmail.nl
Abonnementsverzorging: dhr. Van Wijngaarden (tel. 572277)

Jaarbrief
De Jaarbrief is een speciale uitgave met veel informatie over de Hervormde Gemeente Nieuwkoop, verschijnt éénmaal per jaar na de zomervakantie. Mutaties voor de Jaarbrief kunnen doorgegeven worden aan de scriba, dhr. A. van Blaaderen

Kerkbrief
De Kerkbrief, het contactblad van de Hervormde Gemeente Nieuwkoop, verschijnt een aantal keer per jaar. Inleveren van kopij bij de redactie.

Redactie:
Evert de Jong (tel. 575071) e-mail: evert.dejong@bentley.nl
Corrie Zoutendijk (tel. 409525) e-mail: zoutendijk02@kpnmail.nl

 .