Een grote groep vrijwilligers zamelt in Nieuwkoop het oud papier in. De opbrengst komt ten goede aan het onderhoud van het kerkgebouw.

Wanneer wordt het papier in uw straat opgehaal”d?
1e vrijdag van de maand: Julianalaan tot en met Waterleliestraat
2e vrijdag van de maand: Larixstraat tot en met Elleboogvaart
De laatste vrijdag van de maand: Dorpskern tot en met de Schepengaten.

Voor meer informatie: dhr. Sannes.

 .