Voorzitter:
Dhr. F. de Bas

Predikant:
ds. Henk-Jan Prosman
tel. 0172785454

Ouderlingen:
dhr. Evert de Jong tel. 575071
mevr. Frouwien Wille
dhr. Gerlof Verdel

Ouderlingen-kerkrentmeester:
dhr. Zegert v.d. Lingen tel. 571372
dhr. Henny Gorissen

Kerkrentmeesters:
mevr. Nelly van der Weijden tel. 571155
mevr. J. Wansinck

Diakenen:
dhr. Freek de Bas
dhr. Ruud Stam
dhr. Jaap Kalshoven

Moderamen:
ds. Henk-Jan Prosman, voorzitter
dhr. Freek de Bas
dhr. Evert de Jong tel. 575071
dhr. Zegert van der Lingen
dhr. Arie van Blaaderen (scriba) tel. 572779.