Voorzitter:
Dhr. F. de Bas

Predikant:
ds Henk-Jan Prosman
tel. 0172785454

Ouderlingen:
dhr. Evert de Jong tel. 575071
mevr. Frouwien Wille
dhr. Gerlof Verdel
mevr. Nel Griffioen
dhr. Robert  Verhallen

Ouderlingen-kerkrentmeester:
dhr. Piet de Graaff tel. 604555
dhr. Henny Gorissen 752060
dhr. Piet Visser 572718

Kerkrentmeesters:
mevr. Nelly van der Weijden tel. 571155
mevr. J. Wansinck

Diakenen:
dhr. Freek de Bas
dhr. Ruud Stam
dhr. Jaap Kalshoven

Moderamen:
ds. Henk-Jan Prosman, voorzitter
dhr. Freek de Bas
dhr. Evert de Jong tel. 575071
dhr.  Piet Visser