Cantorij
De cantorij studeert onbekende en nieuwe liederen in, biedt ondersteuning aan de gemeentezang en medewerking aan bepaalde diensten. De cantorij oefent op dinsdagavond van 18.45 uur – 19.30 uur in de kerk. Contactpersoon: Corrie v.d.Kruk Kennedylaan 72 tel. 571719

Chr. Gem. Zangvereniging “Con Amore”
Wij zijn een ongebonden zangkoor in de gemeente Nieuwkoop. Zij heeft tot doel onder professionele leiding in een ontspannen sfeer, wekelijks te zingen uit een repertoire van christelijke en wereldlijke liederen. Regelmatig verlenen wij medewerking aan kerkdiensten in de Hervormde Kerk te Nieuwkoop. Het merendeel van de leden woont in Nieuwkoop, maar er zijn ook leden uit Alphen aan de Rijn, Boskoop en Nieuwveen. We repeteren elke dinsdagavond van 20.00 – tot 22.00 uur in de Hervormde Kerk te Nieuwkoop onder bekwame leiding van onze dirigent Jan Groenendaal Tijdens de schoolvakanties wordt er niet gerepeteerd.
Contactpersoon: Dhr. C.L. Punt, secretaris van het bestuur. De Brak 6. 2421 HD Nieuwkoop. 0172-574863

Zanggroep ‘Spirit’
Het koor staat onder leiding van dirigent Sjaak Warnaar en repeteert wekelijks op donderdagavond van 20.00 tot 21.30 uur in de Hervormde Kerk.Voor meer informatie en leuke kiekjes zie www.members.lycos.nl/jkspirit
Voorzitter:     Ilona   Martens    tel.   020-4451422
Secretariaat:     Esther   Immerzeel    tel.   444156

Voor een impressie: https://www.youtube.com/watch?v=7FKpXFqE0mw.