Orde van dienst 14 maart

Orde van dienst voor zondag 14 maart 2021

4e zondag van de veertigdagentijd

Voorganger: ds Henk-Jan Prosman
Organist:  Peter Verhoogt
Zang: Willy Nap

Welkom en mededelingen

Votum en groet

Lezing van het gebod

Lied 558: 1,2,3,4

Gebed om verootmoediging

Lied 558: 5,6,7

J.S. Bach, “Die Bittre Leidenszeit beginnet”

Evangelielezing: Johannes 12: 1-8

Preek

Lied 911: 1,4 (Orgelspel)

kleed mij, red mij, maak mij rein.

Geloofsbelijdenis

J.S. Bach, “Dir, dir, Jehova, will ich singen”

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader

Psalm 122: 1 (Orgelspel)

Zegen


Tekst: Die Bittre Leidenszeit beginnet

De bittere tijd van lijden begint weer…
en verspreidt jammerlijk de grote pijn en kwelling,
waartoe mijn Jezus zich zo gewillig heeft gegeven.
O lijden, vol van genade en zuivere liefde van de hemel,
waartoe zijn trouwe hart de vrome Heiland heeft aangespoord,
Wie kan die liefde op waarde schatten?
Stroom tranen, vrijuit , stroom zonder ophouden
Voor mijn redding en mijn deel, verliest hij nu zijn leven.

Helaas! Als ik, een zondaar, mijn dagen zou slijten…
hier in lust, maar in de eeuwigheid,
de pijnen en ellende van de hel
Wie kan op een dag zo’n pijn van me afnemen?
Helaas, wee mij, dat ik zo zondig ben geweest,
en voor eeuwig van God afgesneden zou moeten zijn.
Laat uw ogen stromen met water en bloed,
geen schepsel dat me helpt;

Maar mijn angst en mijn juk zijn veranderd in vreugde.
Mijn Jezus stelt zich voor als mijn verlosser,
van mijn zonden, zo talrijk als de haren op mijn hoofd,
Hoor hoe hij klaagt op de Olijfberg.
Nu is zijn benarde toestand voor onze ogen geschilderd,
en met zijn bloed is de aanklacht vereffend
de wet en de vloek, zelfs hel en dood, worden door hem verjaagd.

Zie, mijn ogen, overweeg, mijn hart, hoor het leed, voel de pijn
Maar wie gelooft, blijft naar lichaam en ziel ongedeerd.
Mijn Jezus, help me aan Uw lijden te denken.
En in toewijding aan uw wonden verzinken
opdat de wereld mij niet wegdrijft van uw liefde.
Geef vooral dat de Geest uw lijden,
angst, gesel, hoon, en scherpe doornenkroon,
en de kruisdood in mijn hart schrijft.
Laat mij altijd, mijn Jezus, aan U denken..,
en dat ik in boetedoening mijzelf kruisig
Geef dat ik nu en eeuwig dankbaar mag zijn.

Tekst: Dir, dir, Jehova, will ich singen

Voor U, Jehovah, zal ik zingen;
Want waar is zo’n God als Gij?
Naar u zal ik mijn liederen brengen,
O geef mij de kracht van Uw geest,
dat ik het mag doen in de naam van Jezus Christus..,
zoals het U behaagt door hem.

Trek mij, o Vader, tot de Zoon,
dat Uw Zoon mij weer tot U moge trekken;
dat Uw geest mag wonen in mijn hart…
En heers over mijn zintuigen en mijn verstand,
dat ik de vrede van God mag proeven en voelen
En zing en speel voor U in mijn hart.

Schenk mij, Allerhoogste, zulke goedheid,
dat mijn gezang oprecht zal zijn
En mijn lied schoon zal klinken,
en ik zal U aanbidden in geest en waarheid…
Dan verheft Uw geest mijn hart tot U,
dat ik psalmen voor u zing in hoog koor.

Want hij is bij machte voor mij U te bidden
Met onuitsprekelijke zuchten,
die mij leert te bidden met het ware geloof..,
getuig mij in mijn geest dat ik Uw kind ben…
en een gezamenlijke erfgenaam met Jezus Christus,
daarom roep ik: “Abba”: lieve vader.

Orde van dienst 10 maart. Biddag voor gewas en arbeid.

Biddag voor gewas en arbeid.

Voorganger:                ds. H.J. Prosman
Organist:                     Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                  Nel Griffioen
Diaken                        Ruud Stam

Aanvang: 19:00 uur.

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
 https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Welkom en mededelingen

Votum en groet
Luisteren: Heer ik hoor van rijke zegen
https://www.youtube.com/watch?v=e7aOjvWb6CI
Gebed
Schriftlezing: psalm 104
Orgelspel psalm 104: 1,2,7,8
Preek
Orgelspel 978: 1,2,3,4
Geloofsbelijdenis
Luisteren: 825:1,10
https://www.youtube.com/watch?v=cVe7z5oZtUw

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader
Orgelspel 85:3
Zegen

Orde van dienst 7 Maart 2021, zondag oculi

Orde van dienst 7 maart, Hervormde gemeente Nieuwkoop
Aanvang: 09:30 uur.

Voorganger:                ds. H.J. Prosman
Organist:                     Dhr. Sjaak Warnaar
Ouderling:                  Frouwien Wille
Diaken                        Steven de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
 https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Votum en groet

Orgelspel: 119: 7

Lezing van het gebod

Kyrie Elieson (Met de boom des levens)


Gebed

Hebreeën 13: 1-25

Meditatief orgelspel

Preek

Luisteren 578: 1,2,6

Veertigdagenproject ZWO-commissie

Geloofsbelijdenis


Orgelspel 89:1

Dankgebed, voorbede en Onze Vader

Orgelspel 713: 1,2,4

Zegen

28 februari – Zondag Reminiscere

Orde van dienst 28 februari, Hervormde gemeente Nieuwkoop     
Aanvang: 09:30 uur.

Voorganger:                ds. S.C. Honing uit Woubrugge
Organist:                     Mevr. Henny Visscher
Ouderling:                  Robert Verhallen
Diaken                        Freek de bas

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
 https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Orgelspel

Mededelingen

Stil gebed, Votum en Groet

Orgelspel                                                        Psalm 25:1 en 3          Heer, ik hef mijn hart en handen

Leefregel                                                        1 Tessalonicenzen 5:14-24 (NBV)

Lied luisteren                                                 Lied 556: 1,3 en 5       Alles wat over ons geschreven is

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing                                                   Marcus: 8:27-38

Lied luisteren                                                 Hij kwam bij ons heel gewoon

Uitleg en prediking

Orgelspel                                                        Lied 1001        De wijze woorden en het groot vertoon

Apostolische Geloofsbelijdenis

Meditatief orgelspel

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied luisteren                                            Lied 835:1,3 en 4        Jezus, ga ons voor

Heenzending en zegen

21 februari 2021 – zondag Invocabit

Zondag Invocabit. ( = Hij zal aanroepen)
Eerste zondag van de 40dagentij
d
Voorganger: Ds. HJ Prosman
Organist: Dhr. Ad van Pelt

Welkom en mededelingen

Votum en groet

Orgelspel 536,1,2,3,4

Lezing van het gebod

Orgelspel 25a:1,2

Gebed

Schriftlezing Matteüs 25:31-46

Luisteren Lied 381

Preek

Luisteren: “O heer die onze vader zijt”

Geloofsbelijdenis

Orgelspel 62:5

Dankgebed en voorbede

Orgelspel 749:1,2,3