Als voorbereiding wordt op betekenis en inhoud van doop of kerkelijk huwelijk dieper ingegaan. Wat de inzegening van het huwelijk betreft, dient ruim van tevoren overleg te zijn met de predikant over de geplande datum, om tijdig met de voorbereiding te kunnen starten. U kunt meer lezen over de betekenis van het kerkelijk huwelijk in deze handreiking: Brochure

Er worden ongeveer 4 zondagen per jaar gepland voor een doopdienst, neem van te voren contact op met de predikant om verder afspraken te maken voor het doopgesprek en voor de doopdienst.    Aanmelding voor het doopgesprek en de doop via de kerkenraad of predikant.

Bij een overlijden kunt u een uitvaart– of gedachtenisdienst houden. Voor een kerkelijke uitvaart kunt u contact opnemen met de predikant. Het is ook mogelijk dat u alleen gebruik van de kerk wilt maken, neem dan contact op met dhr. de Geus. 0172-572807.