Orde van dienst 7 juli 2024

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                            Dhr. Sjaak Warnaar
Ouderling:                          Dhr. Robert Verhallen
Diaken:                               Dhr. Jaap Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen                  Lied 207: 1,2,3,4
Votum en groet
V.: Wij zijn hier samengekomen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
G.: AMEN
V.: Onze hulp is in de Naam van de Heer
G.: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.:
V: God, keer U om naar ons toe
G.: EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL.
V.: Laat ons, o Heer, uw liefde zien
G.: EN GEEF ONS UW HEIL.

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Here Jezus Christus
G: AMEN

Zingen                  Psalm 84:1,2
Lezen van de geboden
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
Zingen                  Psalm 25:2
Moment met de kinderen
Gebed
schriftlezing       Lucas 16:1-9
Rijkdom en gerechtigheid
1Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen: ‘Er was eens een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwistte. 2De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem: “Wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven.” 3Toen zei de rentmeester bij zichzelf: Wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet, en voor bedelen schaam ik me. 4Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen thuis ontvangen. 5Een voor een riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij: “Hoeveel bent u mijn heer schuldig?” 6“Honderd vaten olijfolie,” antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: “Hier is uw schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw vijftig van.” 7Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar: “En u, hoeveel bent u schuldig?” “Honderd balen graan,” luidde het antwoord. De rentmeester zei: “Hier is uw schuldbewijs, maak er tachtig van.” 8En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. 9Ook Ik zeg jullie: maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is.

Zingen                  Lied 912:1,4,6
Preek
Zingen                  Lied 799:1,6
Geloofsbelijdenis            Zingen lied 340b
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
Collecte
Zingen                  Lied 747:1,4,7,8
Zegen
Gezongen Amen