Orde van dienst 8 mei 2022

Voorganger:                ds. C.W. Saly, Amsterdam
Organist:                     Dhr. Arie van Blaaderen
Ouderling:                   Mevr. F. Wille
Diaken:                        Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Mededelingen
Zingen: Psalm 68 vers 7 en 9
Stil gebed, votum en groet
Verootmoediging, genadeverkondiging, gebod
Zingen: Lied 1014 vers 1, 3 en 5
Gebed bij de opening van het Woord
Kindergesprek
Schriftlezingen: Handelingen 1:4-5 en Romeinen 8:11-16 en 26-27
4 Terwijl Hij met hen at, gaf Hij hun deze opdracht: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van Mij hebben gehoord. 5 Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’

Romeinen 8:11-16 en 26-27 
11 Want als de Geest van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal Hij die Christus heeft opgewekt ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn Geest, die in u woont. 12Broeders en zusters, we zijn dus niet langer gebonden aan het aardse, om volgens aardse maatstaven te leven. 13Als u wel zo leeft, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige praktijken doodt door de Geest, zult u leven. 14 Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 15U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te worden – door Hem roepen wij God aan met ‘Abba, Vader’. 16De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.
26En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. 27God, die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen, want de Geest pleit voor de heiligen overeenkomstig Gods wil.
 
Zingen: Lied 360 vers 1, 2 en 3
Preek
Meditatief orgelspel
Zingen: Lied 687
Geloofsbelijdenis (staande: gezongen)
Collecte
Dankgebed en voorbede
Zingen: Lied 903 vers 2, 5 en 6
Zegen (gezongen Amen)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *