Orde van dienst 9 juni 2024  – voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                             Drs. Ad van Pelt 
Ouderling:                          Dhr. Robert Verhallen
Diaken:                               Dhr. Jaap Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen                                 Psalm 19:1
Votum en groet
Zingen                                 lied 275: 1,2,3,4,5
Lezen van het gebod
Zingen                                 Psalm 25:2,3
Moment met de kinderen
Gebed
Kinderlied: “Jezus is de goede herder”
Schriftlezing Lucas 15: 1-10
Alle tollenaars en zondaars kwamen Hem opzoeken om naar Hem te luisteren. Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’ Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.” Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.
En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft? En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: “Deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was.” Zo, zeg Ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt.’


Zingen                                 Psalm 23:1,2,3
Preek
Zingen                                 lied 518:1,4
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Zingen                                 Psalm 25a:1,2
Dankgebed en voorbeden, afgewisseld met 367e
Collecte
Zingen                                 Psalm 92:3
Zegen
Gezongen Amen