Orde van Dienst 9 mei 2021

MORGENDIENST  VAN ZONDAG: 9 mei 2021
Zondag Rogate

Voorganger:      Ds. H.J Prosman.
Organist:             Mevr. H Visscher-Roersen
Ouderling:          Dhr. R. Verhallen
Diaken:                Dhr. R Stam

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Welkom en mededelingen
Votum en groet
Psalm 66:1,7 (Tekstlezing en orgelspel)
Wetslezing
Psalm 133: 1,3 (zanggroep)
Gebed
Schriftlezing: 1 Johannes 4:7-21
Lied 754: 1,2,3 (zanggroep)
Preek
Luisteren “Leid mij Heer, o machtig Heiland”
Geloofsbelijdenis
Gezang 476:1 (LvdK, zanggroep)
Dankgebed en voorbeden
Lied 632:1,2,3 (zanggroep)
Zegen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *