Orde van dienst op zondag 29 augustus 2021 om 9.30 uur in Nieuwkoop

Voorganger:  Ds. L. Solleveld
Organist:        Dhr. A. van Pelt
Ouderling:      Dhr. R. Verhallen
Diakenen:       Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG.

Door een technische storing is de ochtenddienst van 29 augustus niet uitgezonden en ook niet opgenomen.
Onze excuses voor dit ongemak.

orgelspel
welkom en mededelingen
Introïtus: Psalm 122 vers 1
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 122 vers 2
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 51 vers 1
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 3 vers 1-21
Zingen: Liedboek voor de kerken lied 473 zijn (Neem mijn leven, laat het Heer’) de coupletten 1, 2, 4 en 5.
Woordverkondiging n.a.v. Handelingen 3 vers 6
Zingen: Lied 486 ‘Weerklank’ vers 1 (‘k Heb geloofd en daarom zing ik)
Dankgebed en voorbeden
Zingen: Psalm 122 vers 3
Zegenbede
Amen – gezongen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *