Orde van dienst van ZONDAG: 1 augustus 2021

Voorganger:             Ds. J. de Goei
Organist:                 Dhr. Marten nap
Ouderling:               Mevr. N. Griffioen
Diakenen:                Dhr. S. de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Welkom en mededelingen:
Intochtslied: Psalm 149 : 1, 2 en 3.
Stil gebed:
Votum en Groet:  
Aanvangstekst:     Johannes 15 : 8.
De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen.
Verootmoediging:
Genadeverkondiging:     
Als dienaar van de Here Jezus Christus verkondig ik u: zo zegt de HERE: Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de HERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.
Lied 381 : 1.
Geboden: Romeinen 12 : 9 – 21.
Psalm 119 : 40 en 66.
Gebed:
Schriftlezing:          1 Korinte 13
Galaten 5 : 22 – 25.
Lied 838 : 1 en 4.
Prediking: Tekst:      Galaten 5 : 22.
Maar de vrucht van de Geest is liefde.
Meditatief orgelspel:
Dankgebed en voorbede, stil gebed en Onze Vader:
Collecte: (Uitgang en digitaal)
Lied 675.
Zegen:          
Gezongen: Amen.
Orgelspel:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *