Orde van dienst van ZONDAG: 25 juli 2021

Voorganger:      Mevr. dr. J.G. Mooy
Organist:           Dhr. A. van Blaaderen
Ouderling:         Mevr. F. Wille
Diakenen:          Dhr. S. de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950  ( tot 1 augustus)
En via kerkdienst-gemist 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Mededelingen
Votum en groet
Intochtslied: Psalm 24: 1 en 4
Verootmoediging/bemoediging
Zingen: Psalm 71: 1,4 en 8
Gebed voor de opening van het Woord
1e Schriftlezing: Psalm 8 (NBG 1951).
Meditatief orgelspel
2e Schriftlezing: Matthéüs 21: 14-17 (NBG 1951)
Tekst prediking: Psalm 8: 2 “O Here, onze Here, hoe heerlijk is Uw naam op de ganse aarde.”
Zingen: Psalm 8: 1,2 en 6
Uitleg en prediking
Meditatief orgelspel
Geloofsbelijdenis (gelezen)
Zingen: Lied 825: 1 en 7
Dankgebed en voorbeden
Slotlied: Lied 903: 1 en 6
Heenzending en zegen
Gezongen Amen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *