Orde van dienst van ZONDAG: 4 juli 2021

Voorganger:      Ds. H. Mast, Ter Heijde
Organist:           Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:         dhr. R. Verhallen
Diakenen:          Dhr. J. Kalshoven
De diensten zijn te volgen via kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950  ( tot 1 augustus)
En via kerkdienst-gemist 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm: 84: 1. (Hoe lieflijk, hoe goed) 
Stil gebed, votum en groet
NLB 837:1,4. (Iedereen zoekt U, jong of oud) 
Gebed van verootmoediging
Aansporing tot christelijk leven: Romeinen 6: 19-23
Psalm 19:3 (Volmaakt is ’s Heren wet)
Gebed om de Heilige Geest
Profetenlezing: Jeremia 6,
Evangelielezing: Mattheüs 11:25-30
(Oude) Liedboek Gez. 366: 4. (Gij zegt: wordt vrij …)

4 Gij zegt: wordt vrij
en komt tot Mij,
mijn juk is licht te dragen!
Maar ik ga uw woord voorbij
en ik pluk de dagen.

Prediking
NLB 146a: 2 ( Hoe goed is ’t hun die bouwen)
Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader
Inzameling der gaven
Psalm 62:1. (Mijn ziel is stil tot God mijn Heer)
Heenzending, zegen en amen
Orgelspel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *