Orde van dienst van ZONDAG: 8 augustus 2021

Voorganger:             Ds. LJ. de Leeuw uit Scheveningen
Organist:                 Mevr. H. Visscher
Ouderling:               Mevr. F. Wille
Diakenen:                Mevr. M van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Mededelingen
Votum en Groet
Intochtslied : Psalm 92 : 1, 2
Verootmoediging/ geboden
Lied: Psalm 86 : 4
Gebed bij de opening van het Woord
Apostellezing : I Petrus 2 : 13 – 17 (NBV)
Meditatief orgelspel
Lezing uit het evangelie: Mattheüs 22 : 15 – 22 (NBV)
Lied: Lied 708 : 15 NB obediëren = gehoorzamen
Uitleg en prediking
Meditatief orgelspel
Lied: Lied 994
Dankgebed en voorbeden
Slotlied: Lied 1009 : 1 en 3
Heenzending en zegen
Gezongen Amen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *