Orde van dienst voor zondag 10 oktober 2021

Voorganger :Ds. H.J. Prosman

Geen kindernevendienst

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Welkom en mededelingen

Psalm 130: 1,2


Votum en groet

Psalm 130: 3,4

Lezing van de wet


Lied 886 (eenmaal Engels, eenmaal Nederlands)

Gebed bij de opening van het woord

Kinderlied: “God die alles maakte” (Hemelhoog 247)

God die alles maakte

de lucht en ’t zonlicht blij

de hemel en de aarde

zorgt ook voor mij

God die ’t gras gemaakt heeft

de bloemen in de wei

de bomen, vruchten, vogels

zorgt ook voor mij

God die alles maakte

de maan, de sterrenrij

als duist’re wolken komen

zorgt ook voor mij

Daniël 12:1-13

In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de kinderen van je volk terzijde staat. Het zal een tijd van verdrukking zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan. In die tijd zal je volk worden gered: allen die in het boek zijn opgetekend. Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd. De verlichten zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf, en degenen die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altijd. Maar houd deze woorden geheim, Daniël, en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen.’

Toen zag ik, Daniël, twee anderen staan, de ene aan deze oever van de rivier, de andere aan de overkant.
Een van hen zei tegen de in linnen geklede man die zich boven het water van de rivier bevond: ‘Hoe lang duurt het tot het einde van deze wonderbaarlijke gebeurtenissen?’

Daarop hoorde ik de in linnen geklede man die zich boven het water van de rivier bevond spreken. Hij hief beide handen op naar de hemel en zwoer bij de eeuwig Levende: ‘Eén tijd, een dubbele en een halve tijd: wanneer de macht van het heilige volk niet langer verbrijzeld zal worden, dan zullen al deze dingen zich hebben voltrokken.’ Ik hoorde het, maar begreep het niet en zei: ‘Mijn heer, hoe zal dit alles aflopen?’ Maar hij zei: ‘Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd.
Velen zullen zich laten reinigen, zuiveren en louteren, maar de wettelozen zullen wetteloos handelen; en geen van de wettelozen zal het begrijpen, maar de verlichten zullen het wel begrijpen.

En vanaf het moment dat het dagelijks offer wordt afgeschaft en een verwoesting brengend afgodsbeeld is opgericht, zullen er twaalfhonderdnegentig dagen verstrijken. Gelukkig is de mens die blijft wachten en dertienhonderdvijfendertig dagen bereikt. Maar jij, ga het einde tegemoet. Je zult te ruste gaan en aan het einde van de dagen opstaan om je bestemming te bereiken.’

Psalm 100: 1,2,3,4 (melodie psalm 134)

Mattheüs 24: 15-28

Wanneer jullie dus de “verwoestende gruwel” waarover gesproken is door de profeet Daniël, zien staan op de heilige plaats (lezer, begrijp dit goed), dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten; wie op het dak van zijn huis is moet niet naar beneden gaan om nog spullen te halen, en wie op het land is moet niet terugkeren om zijn mantel te halen. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Bid dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en ook niet op sabbat.

Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen. En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered; maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort. Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias,” of: “Daar is hij,” geloof dat dan niet.

Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. Wanneer ze dus tegen jullie zeggen: “Kom mee, hij is in de woestijn,” ga er dan niet heen, of als ze zeggen: “Kijk, hij is daarbinnen,” geloof dat dan niet.

Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen. Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen.

Preek

Gezang 110-: 1,2,3,4 (LvdK)

1 Het Lam, voor ons op aard’ geslacht,

is eeuwig waard te ontvangen

de wijsheid, rijkdom, eer en kracht

en dankbre lofgezangen!

2 Hij, die als Hogepriester leeft,

en met zijn Geest ons zegent,

Hij is ‘t, die moed en sterkte geeft,

wat kwaad ons ook bejegent.

3 Die in ons oog de moeite leest,

toont ons zijn medelijden;

Hij is, als wij, verzocht geweest

en sterkt ons, als wij strijden.

4 Hij komt en draagt de gloriekroon;

God toont zijn welgevallen

en geeft aan Hem, als Mensenzoon

het oordeel over allen.

Geloofsbelijdenis

Lied 981: 1,4

Dankgebed en voorbede

Lied 802: 1,4 (traditionele melodie)

Zegen


Vergeet ook niet de startzondag dienst van 19 september – te bekijken op https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop

dit met optreden van de band www.relion.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *