Orde van dienst voor zondag 14 november 2021

Gezamenlijke dienst met de gereformeerde kerk
Voorganger:  Ds. H.J. Prosman
Organist:       Dhr. A. van Pelt
Ouderling:     Dhr. R. Verhallen
Gastouderloingen: Mevr. J. Renting en Marjan Dijkstra
Diaken:          Dhr. S. de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Psalm 16:1
Votum en groet
Psalm 84:1,2
Lezing van het gebod
Zingen: ‘Leer mij uw weg, o Heer’: 1,2,3

Leer mij uw weg, o Heer,
leer mij uw weg.
Schenk van uw kracht mij meer,
leer mij uw weg.
Houd mij in evenwicht,
dat ‘voor uw aangezicht,
wandel in ’t volle licht,
leer mij uw weg.

Hoe ook mijn toestand wordt,

leer mij uw weg.
’t Leven zij lang of kort,
leer mij uw weg.
Is dan mijn hoop volbracht,
‘vrees ik geen dood of macht,
daar mijn ziel U verwacht,
leer mij Uw weg.

Wat ook dit leven brengt,

Hij is nabij.
’t Zij vreugd of droefheid schenkt,
Hij is nabij.
Hoe sterk ook satans macht,
Jezus geeft licht en kracht
ieder, die Hem verwacht;
Hij is nabij.

Gebed
2 Kronieken 7:11-16 Belofte aan Salomo
11Toen Salomo het werk aan de tempel van de HEER en het koninklijk paleis voltooid had, en alles wat hij zich omtrent de bouw van de tempel en het paleis had voorgenomen geheel volgens plan was uitgevoerd, 12verscheen de HEER hem in de nacht. Hij zei tegen hem: ‘Ik heb je gebed gehoord. Ik heb deze tempel aanvaard als de plaats waar men mij offers mag brengen. 13Wanneer ik de hemel gesloten houd zodat er geen regen valt, of de sprinkhanen beveel het land kaal te vreten, of pest onder mijn volk laat uitbreken, 14en wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen. 15Ja, ik zal opmerkzaam zijn en luisteren naar de gebeden die vanaf deze plaats tot mij worden gericht. 16De tempel die je gebouwd hebt aanvaard ik en heilig ik om er voor altijd mijn naam te laten wonen. Niets van wat daar gebeurt zal me ontgaan; ik zal alles ter harte nemen.

Lied 1005: 1,2,3,4,5
Preek
Lied 91a:1,2,3
Geloofsbelijdenis (gezongen)
Dankgebed en voorbede
Collecte
Lied 725:1,3
Zegen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *