Orde van dienst voor zondag 3 oktober 2021

Voorganger:  Ds. H. Mast uit Ter Heijde
Organist:        Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:      Dhr. R. Verhallen
Diaken:          Dhr. S.de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel

Welkom en Mededelingen
Intochtslied:    NLB 868:1, 5. ( Lof zij de Heer, de almachtige koning)

Stil gebed, votum en groet

Lied:               NLB 320:1 (Wie oren om te horen heeft)

Geboden

Lied:               Psalm 86: 4. (Leer mij naar Uw wil te handelen)

Gebed bij de opening van het Woord

(Kinderen naar nevendienst)

Schriftlezing    I: Jeremia 17: 12 -14
12 ‘Een luisterrijke troon, hoog verheven vanaf het begin, dat is ons heiligdom. 13 HEER, bron van Israëls hoop, wie u verlaten, zullen te schande staan, wie van u weggaan, zullen in het stof worden geschreven, want ze hebben de , de bron van levend water, verlaten. 14 Genees mij, , dan zal ik gezond zijn, red mij, dan zal ik veilig zijn. Kon ik u niet altijd prijzen?
                        II: Johannes 8, 1 – 11
Een vrouw op overspel betrapt
8:1 Jezus ging naar de Olijfberg, 2 en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe, hij ging zitten en gaf hun onderricht. 3 Toen brachten de Schriftgeleerden en de farizeeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en 4 zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. 5 Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?’ 6 Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. 7 Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ 8Hij bukte zich weer en schreef op de grond. 9 Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. 10 Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ 11 ‘Niemand, heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’

Psalm 32: 1,2 ( Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven)

Prediking

Meditatief orgelspel (Kinderen komen terug in de kerk)

Lied:               NLB 150a: 2,4. (Geprezen zij God!

Dankgebed en voorbeden

Slotlied:          Psalm 103:3,7. (Hij is een God van liefde en genade)

Heenzending en zegen

Amen (1x gezongen)
Orgelspel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *