Orde van dient 16 mei 2021

MORGENDIENST  VAN ZONDAG: 16 mei 2021 waarin het Heilig Avondmaal zal worden bediend.
Zondag Exaudi
Vandaag is het de laatste zondag na Pasen, zondag Exaudi.
Exaudi is Latijn voor “Hoor!” en komt hier uit Psalm 27:7, waar staat: Hoor, Heer, hoe ik roep”. Jezus is teruggekeerd naar de Vader en wij zijn achtergebleven. Wij voelen ons een beetje alleen, verweesd.
Daarom wordt deze zondag ook wel ‘Wezen-zondag’ genoemd

Voorganger:      Ds. H.J Prosman.
Organist:            Dhr. A van Pelt
Ouderling:          Mevr. F. Wille
Diakenen:           Dhr. J Kalshoven, Dhr. R. Stam, Dhr. S de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Welkom en mededelingen
Votum en groet
Psalm 95:1 (Orgelspel en tekstlezing)
Lezing van de wet
Luisteren naar Leid mij Heer, o machtig Heiland (https://www.youtube.com/watch?v=SkVT8O5E1rM)
Gebed
Schriftlezing Johannes 14: 1-31
Lied 663: 1,2 (Melodie 230 LvdK, orgelspel en tekstlezing)
Preek
Luisteren: De dag van onze vorst brak aan (https://www.youtube.com/watch?v=NQZxqqHWvMI)
Lezen van het Avondmaalsformulier
Gebeden
Terwijl de tafel wordt toebereid, luisteren wij naar psalm 65: 1,2
Viering van het Heilig Avondmaal
Luisteren naar psalm 103: 1 (Tekstlezing en orgelspel)
Dankgebed
680: 1 (Tekstlezing en orgelspel)
Zegen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *