Orde voor de dienst op zondag 22 augustus 2021

Voorganger:  Dr. P.M. van Dam, Houten
Organist:         Dhr. A. van Pelt
Ouderling:      Mevr. N. Griffioen
Diakenen:       Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

welkom en mededelingen

Intochtslied 100: 1, 2, 3
stil gebed       
bemoediging en groet
Lied 100: 4    
Verootmoediging
Genadeverkondiging: Romeinen 5: 1, 8 – 11
Beantwoording met lied 755 – Toch overwint eens de genade 

Gebed bij de opening van de bijbel –
OT       Jesaja 12                                 NBV
Lied    ELB 222 – In de Heer vind ik heel mijn sterkte
NT       Mattheüs 9: 35 – 10: 15         NBV
Lied    885 – Groot is Uw trouw o Heer
Uitleg en verkondiging
Zingen NLB 973 – Om voor elkaar te zijn uw oog en oor
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
inzameling van de gaven       na de zegen! Collectebus in hal
Slotlied 426 – God zal je hoeden (2x)
Zegen
Amen – gezongen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *