Speciale voorzieningen
Er is een ringleiding aanwezig voor slechthorenden en een bijbel in brailleschrift voor visueel gehandicapten. Inlichtingen bij de dienstdoende koster. Het is mogelijk om thuis verbonden te zijn met de kerk. Dit gaat dan via de kerkwebradio. Onze diensten zijn ook mee te luisteren via internet: www.kerkomroep.nl

Collecten
Er zijn drie collecten per dienst: 1e Diaconie, 2e Kerkvoogdij, 3e Deurcollecte aan de uitgang. Bestemming voor de deurcollecte bij de uitgang en de avondsmaalscollecte wordt tijdens de dienst bekend gemaakt. Verantwoording van de collecten wordt in het Kerkblad of de Kerkbrief opgenomen.

Collectebonnen
Collectebonnen zijn te bestellen via 6358.02.651 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Nieuwkoop (als omschrijving: inzake Collectebonnen). Inlichtingen: dhr. De Geus Meidoornlaan 10 tel. 572807

Kerkauto
Gemeenteleden die door lichamelijke omstandigheden niet in de gelegenheid zijn ter kerke te gaan, kunnen gebruik maken van de kerkauto. Deze vorm van dienstverlening wordt verzorgd door vrijwilligers. De toerbeurten worden in het kerkblad vermeld.

Kinderen in de dienst
Voor de allerkleinsten is er oppas in de Rank. Voor de kinderen van de basisschool is er kindernevendienst en basiscatechese

 

 .