Kerkbalans 2019

Vanaf zondag 20 januari t/m zaterdag 2 februari is er weer de landelijke actie Kerkbalans. Het thema voor dit jaar is, “Geef voor je Kerk”.
In heel Nederland vragen plaatselijke kerken aan hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Ruim 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken zijn dan actief om geld en toezeggingen op te halen voor de plaatselijke kerk.


Die kerk is de plek, waar God zich aan ons verbindt en via ons aan de wereld waarin wij leven. Zodat door onze gaven de kerk kan blijven bestaan en we het door kunnen geven aan anderen. Als lid van onze kerk bent u een onderdeel van deze verbindende gemeenschap. Met elkaar houden wij de kerk in stand, want kerk zijn we samen.

Over 14 dagen wordt weer de brief voor Kerkbalans uitgereikt. De kerken krijgen geen subsidie en de financiën moeten door de eigen gemeente opgebracht worden, vandaag ook deze jaarlijkse landelijke actie.

We willen u dan ook vragen, als u de kerkbalans enveloppe hebt binnen gekregen, deze met de ingevulde antwoordstrook klaar te leggen, zodat de vrijwilliger niet meerdere malen, of voor niets hoeft te komen.
Geef slim want uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. Bij uw kerkrentmeesters kunt u hierover alle informatie krijgen.

Bij voorbaat onze dank hiervoor.
Uw college van kerkrentmeesters.