Zondag 27 januari

09.30 uur: ds. H.J. Prosman, Nieuwkoop (Heilig Avondmaal)

Organist: Ad van Pelt.

Crèche: Leon en Jeanne

Kindernevendienst: Wilma S.

Deurcollecte: Project Heilig Avondmaal.

Zondag 3 februari

09.30 uur: Ds. H.J. Prosman, Werelddiaconaat ZWO met zanggroep Spirit.

Organist: Jan Willem Hueting.

Crèche: Anneke en Jantine

Kindernevendienst: Margreet. Basiscatechese: Krista.

Deurcollecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat.