In deze rubriek vindt u een overzicht van de gemeenschappelijke activiteiten die in onze gemeente worden georganiseerd.

Bijbelleeskring
Eerdere jaren bekend als “Bijbellezen met je hart”. Dit seizoen hebben we een iets andere aanpak: Het eeste deel van dit jaar werken we de Brief van Jacobus door. Thuis lezen we een hoofdstuk en eens per twee weken komen we bij één van de deelnemers thuis samen om onze vragen en bevindingen te delen. Ook hopen we elke bijeenkomst tot een conclusie te komen waar we concreet iets mee kunnen. We zijn nu met een koppel van drie personen en zijn benieuwd of er nog meer geïnteresseerden zijn. Voor meer informatie: Gerlof Verdel, 06 275 263 82.

Bijbelstudie
Op maandagmorgen wordt in de Raadskamer onder leiding van ds. Prosman een bijbestudie gehouden. Dit seizoen is het onderwerp Schepping van Paulus tot Genesis. We gebruiken het gelijknamige boek van Karel Deurlo. De predikant verzorgt kopieën. Voor informatie of aanmelding graag even mailen naar h.j.prosman@gmail.com.

Gebedsgroep
Deze kring, die elke eerste, derde en eventueel vijfde maandag van de maand bijeenkomt, mogen we zien als een dragende kracht onder het gemeentewerk. De nood in de wereld, persoonlijke zorg en last, ziekte en ongerustheid, maar ook blijdschap en dankbaarheid om verheugende gebeurtenissen worden met elkaar gedeeld en voor het aangezicht van God uitgesproken. We doen dit in navolging van Paulus, die schrijft:  “Laten bij alles uw wensen door dankzegging bekend worden bij God.” (Fil. 4:6b)  Plaats en tijd:  Op de Leerzolder van 18:45-19:30 uur. Contactpersoon:    Kees Punt (574863)

Gemeentegroeigroep
Deze open groep komt elke 2e en 4e maandag van de maand bij elkaar behalve in de vakanties. De avonden hebben een informeel karakter. Er is ruimte voor bezinning, en onderlinge aandacht.In het seizoen 2012/2013 behandelen we thema’s over het geloof uit het boekje Geloven in meer. Het boekje is een uitgave van het Evangelisch Werkverband. Leiding: Kees Punt (tel. 574863) en Leen Angenent (tel. 572397)

Gesprekskring
De gesprekskring komt in principe op elke eerste donderdag van de maand samen bij een van de deelnemers thuis. De avond begint om 20.00 uur. Dit seizoen bespreken we kernthema’s uit het christelijk geloof aan de hand van het boekje van ds. Henri Veldhuis. “Kijk op geloof”. Contactpersoon is Dick Termeer, tel. 572330.

Hervormde Ouderenmiddag
De doelstelling van de Hervormde Ouderenmiddag is het organiseren van speciale middagen voor ouderen, waarin ontspanning en ontmoeting centraal staan. In een gezellige sfeer wordt steeds een gevarieerd programma aangeboden. De ouderenmiddag wordt éénmaal per maand gehouden op woensdagmiddag van 14.30 uur – 16.30 uur. De ouderenmiddag valt onder verantwoordelijkheid van de diaconie en contactpersoon is mevr. Wille.

Hervormde Vrouwenvereniging
Eenmaal in de twee weken als vrouwen bijeenkomen om met elkaar gemeenschapszin te ervaren, gezien in het licht van Dorcas (Handelingen 9:32-43). De activiteiten bestaan uit: de bespreking van een thema of een Bijbelgedeelte, diavertoning, creatieve bezigheden e.d. De vrouwenvereniging wordt gehouden op de donderdagavond, aanvang 19.30 uur in gebouw “De Rank”. Voor de precieze data, zie de agenda op deze site.
Voorzitter: Annie van Wijngaarden, secretariaat: Annie Boekestein-Kalshoven, penningmeester: Jannie Bos.

Koffieochtend
De koffieochtend is er voor iedereen, die bij een gezellig kopje koffie, ook met, en van elkaar uit de Bijbel willen leren. We beginnen met de koffie om 09.30 om 10.00 met de bespreking.
Plaats: Leerzolder van de kerk. Contactpersoon: Corrie v.d. Bosch-Verboon, tel. 432123

Mannensoos 55+
In september 2001 is vanuit de Hervormde Kerk “De Hervormde Mannensoos 55+” opgericht. Deze soos is bedoeld voor mannen die 55 jaar of ouder zijn. Aan deze leeftijdsgrens houden wij niet strikt de hand. Mannen die om bepaalde redenen niet meer kunnen deelnemen aan het arbeidsproces, bijvoorbeeld ziekte, afkeuring of werkeloosheid zijn van harte welkom. De soos wordt éénmaal in de 14 dagen op woensdagmiddag gehouden in gebouw “De Rank” van 14.00 uur – 17.00 uur. De soos is bedoeld als recreatiegebeuren. Kaarten, sjoelen, darten, biljarten, dammen, schaken enz. Ook tracht het bestuur ongeveer 2x per seizoen een activiteit buiten de deur te organiseren. De contributie is per middag € 1,30.

Voorzitter: Leen Angenent tel. 572397
Penningmeester: Dick Termeer tel. 572330
Algemeen bestuurslid: Sybe Sannes tel. 572862.