In de Gemeenschap van Kerken, binnen de kern Nieuwkoop werken de volgende kerken samen:

– Evangelische gemeente
– Gereformeerde Kerk
– Hervormde gemeente
– Remonstrantse Kerk
– Rooms Katholieke Kerk

Jaarlijks organiseert de Gemeenschap van Kerken:

– op wereldgebedsdag, een oecumenische dienst op de eerste vrijdag van maart
– in de 40-dagen-tijd: oecumenische vespers op woensdagavonden
– vlak voor Pasen: een plantjesmarkt
– met Pinksteren gezamenlijk koffiedrinken na de kerkdiensten
– in oktober een oecumenische kerkdienst
– in de week voor kerst: volkskerstzang.