21 februari 2021 – zondag Invocabit

Zondag Invocabit. ( = Hij zal aanroepen)
Eerste zondag van de 40dagentij
d
Voorganger: Ds. HJ Prosman
Organist: Dhr. Ad van Pelt

Welkom en mededelingen

Votum en groet

Orgelspel 536,1,2,3,4

Lezing van het gebod

Orgelspel 25a:1,2

Gebed

Schriftlezing Matteüs 25:31-46

Luisteren Lied 381

Preek

Luisteren: “O heer die onze vader zijt”

Geloofsbelijdenis

Orgelspel 62:5

Dankgebed en voorbede

Orgelspel 749:1,2,3

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *