Orde van dienst 14 maart

Orde van dienst voor zondag 14 maart 2021

4e zondag van de veertigdagentijd

Voorganger: ds Henk-Jan Prosman
Organist:  Peter Verhoogt
Zang: Willy Nap

Welkom en mededelingen

Votum en groet

Lezing van het gebod

Lied 558: 1,2,3,4

Gebed om verootmoediging

Lied 558: 5,6,7

J.S. Bach, “Die Bittre Leidenszeit beginnet”

Evangelielezing: Johannes 12: 1-8

Preek

Lied 911: 1,4 (Orgelspel)

kleed mij, red mij, maak mij rein.

Geloofsbelijdenis

J.S. Bach, “Dir, dir, Jehova, will ich singen”

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader

Psalm 122: 1 (Orgelspel)

Zegen


Tekst: Die Bittre Leidenszeit beginnet

De bittere tijd van lijden begint weer…
en verspreidt jammerlijk de grote pijn en kwelling,
waartoe mijn Jezus zich zo gewillig heeft gegeven.
O lijden, vol van genade en zuivere liefde van de hemel,
waartoe zijn trouwe hart de vrome Heiland heeft aangespoord,
Wie kan die liefde op waarde schatten?
Stroom tranen, vrijuit , stroom zonder ophouden
Voor mijn redding en mijn deel, verliest hij nu zijn leven.

Helaas! Als ik, een zondaar, mijn dagen zou slijten…
hier in lust, maar in de eeuwigheid,
de pijnen en ellende van de hel
Wie kan op een dag zo’n pijn van me afnemen?
Helaas, wee mij, dat ik zo zondig ben geweest,
en voor eeuwig van God afgesneden zou moeten zijn.
Laat uw ogen stromen met water en bloed,
geen schepsel dat me helpt;

Maar mijn angst en mijn juk zijn veranderd in vreugde.
Mijn Jezus stelt zich voor als mijn verlosser,
van mijn zonden, zo talrijk als de haren op mijn hoofd,
Hoor hoe hij klaagt op de Olijfberg.
Nu is zijn benarde toestand voor onze ogen geschilderd,
en met zijn bloed is de aanklacht vereffend
de wet en de vloek, zelfs hel en dood, worden door hem verjaagd.

Zie, mijn ogen, overweeg, mijn hart, hoor het leed, voel de pijn
Maar wie gelooft, blijft naar lichaam en ziel ongedeerd.
Mijn Jezus, help me aan Uw lijden te denken.
En in toewijding aan uw wonden verzinken
opdat de wereld mij niet wegdrijft van uw liefde.
Geef vooral dat de Geest uw lijden,
angst, gesel, hoon, en scherpe doornenkroon,
en de kruisdood in mijn hart schrijft.
Laat mij altijd, mijn Jezus, aan U denken..,
en dat ik in boetedoening mijzelf kruisig
Geef dat ik nu en eeuwig dankbaar mag zijn.

Tekst: Dir, dir, Jehova, will ich singen

Voor U, Jehovah, zal ik zingen;
Want waar is zo’n God als Gij?
Naar u zal ik mijn liederen brengen,
O geef mij de kracht van Uw geest,
dat ik het mag doen in de naam van Jezus Christus..,
zoals het U behaagt door hem.

Trek mij, o Vader, tot de Zoon,
dat Uw Zoon mij weer tot U moge trekken;
dat Uw geest mag wonen in mijn hart…
En heers over mijn zintuigen en mijn verstand,
dat ik de vrede van God mag proeven en voelen
En zing en speel voor U in mijn hart.

Schenk mij, Allerhoogste, zulke goedheid,
dat mijn gezang oprecht zal zijn
En mijn lied schoon zal klinken,
en ik zal U aanbidden in geest en waarheid…
Dan verheft Uw geest mijn hart tot U,
dat ik psalmen voor u zing in hoog koor.

Want hij is bij machte voor mij U te bidden
Met onuitsprekelijke zuchten,
die mij leert te bidden met het ware geloof..,
getuig mij in mijn geest dat ik Uw kind ben…
en een gezamenlijke erfgenaam met Jezus Christus,
daarom roep ik: “Abba”: lieve vader.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *