Orde van dienst 28 maart 2021 Palmzondag

28 maart 2021 – Palmzondag.
Zesde zondag van de 40dagentijd

Voorganger:               ds. H.J. Prosman
Organist:                    Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                 Evert de Jong
Diaken                       Ruud Stam

De diensten
zijn te volgen via kerkomroep:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
 https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Welkom en mededelingen
Votum en groet
Psalm 118: 1,7,9 (Orgelspel en tekstlezing)
Wetslezing
Lied 351: 1,2,3 (Orgelspel en tekstlezing)
Gebed
Schriftlezing:  Marcus 14:1-1
De volgende dag zou het feest van Pesach en het Ongedesemde brood beginnen. De
hogepriesters en schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem door
middel van een list gevangen te nemen en te doden. Ze zeiden bij zichzelf:
Tijdens het feest kan dat niet, want dan komt het volk in opstand. Toen hij in
Betanië in het huis van Simon – degene die aan huidvraat had geleden – aanwezig
was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij
zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje
en goot de olie uit over zijn hoofd. Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen
elkaar: ‘Waar is deze verkwisting goed voor? Die olie had immers voor meer dan
driehonderd denarie verkocht kunnen worden, en dat geld hadden we aan de armen
kunnen geven.’ Ze voeren tegen haar uit. Maar Jezus zei: ‘Laat haar met rust,
waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de
armen zijn altijd bij jullie, en jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen
wanneer je maar wilt, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn.
Wat ze kon, heeft ze gedaan: ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd,
met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie: waar ook maar ter wereld
het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden
wat zij heeft gedaan.’ Toen ging Judas Iskariot, een van de twaalf, naar de
hogepriesters om hem aan hen uit te leveren. Toen zij dit hoorden, waren ze
opgetogen en beloofden ze hem geld te zullen geven. En hij zon op een
mogelijkheid om hem op een geschikt moment uit te leveren.

Luisteren: lied 435:1,2,3 https://www.youtube.com/watch?v=4_c4FQ6yWYQ

Preek

Luisteren: Lied 578 https://www.youtube.com/watch?v=Nj9AXzt-frY

Bijdrage ZWO, Veertigdagenproject

Dit jaar is het thema van de veertigdagentijd ‘Ik ben er voor jou: zeven keer barmhartigheid. Deze zondag is het thema: “De doden begraven” naar aanleiding van Tobit 2:7   “ Toen de zon was ondergegaan dolf ik een graf en begroef ik het lijk.”
Ds. Wilbert van Saane schrijft het volgende:
“Een waardig afscheid van een geliefde is heel belangrijk in het Midden-Oosten. Alle familie, vrienden, buren en bekenden zijn er bij. De condoleance duurt meestal drie volle dagen; er is dan volop de tijd om te rouwen,
herinneringen op te halen en te 
praten.
In het afgelopen jaar was dat allemaal onmogelijk vanwege de pandemie. Begrafenissen moesten snel, en in zeer kleine gezelschappen. Dat maakte het moeilijker om het verdriet te verwerken. We hebben dat als gezin ook ervaren bij het verlies van een geliefde. Gelukkig was de kerk er met de woorden van troost uit de Bijbel en de liturgie. Dat gaf, ondanks alles, houvast.
In deze tijd ervaren we de steun van de gemeenschap 
misschien minder, maar die van de HEER blijft. ‘Met pijn ziet de HEER de dood van zijn getrouwen.’ (Psalm 116:15)”

Uw spaardoosje kunt u volgende week zondag in het voorportaal van de kerk zetten, op de tafel naast de collectebussen. U kunt dit bedrag ook giraal overmaken, als u dat liever wilt. Het rekeningnummer staat vermeld in
het Kerkblad. 

Geloofsbelijdenis

Lied 536:4 (Orgelspel en tekstlezing)

Dankgebed, voorbeden, Onze Vader

Psalm 71: 8 (Orgelspel en tekstlezing)

Zegen

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *