Orde van dienst 4 april 2021 Paaszondag

Voorganger: ds. H.J. Prosman
Organist: Dhr. Sjaak Warnaar
Ouderling: Mevr N. Griffioen
Diaken Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Welkom en mededelingen

Votum en groet

Lied 637: 1,2,3,4 (mogelijk 4 voorzangers, anders orgelspel en tekstlezing)

Gebod

Luisteren: lied 624: 1,2,3 https://www.youtube.com/watch?v=HzPvBIlNSFU

Gebed

Schriftlezing Hosea 6: 1-3

Luisteren 769 “Eens als de bazuinen klinken”

Schriftlezing: Johannes 20:1-18

Lied 622: 1,2,3,4 (Orgelspel en tekstlezing)

Preek

Geloofsbelijdenis

Gezang 222: 1,2,3 (LvdK) (Orgelspel en tekstlezing)

ZWO:
Beste gemeente,
De afgelopen weken hebben wij vanuit de ZWO elke week aandacht besteed aan het project ‘Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen’. Met dit project ondersteunen wij de hulp die via Kerk in Actie aan Syrische vluchtelingen in Libanon gegeven wordt. Deze hulp bestaat uit noodhulp zoals voedselpakketten, maar ook uit structurele hulp, zoals begeleiding bij het vinden van een juiste opleiding, stage of baan.
Ook ondersteunen wij het werk van Ds Wilbert van Saane die samen met zijn familie in Beiroet, de hoofdstad van Libanon, woont. Hij is predikant en geeft onderwijs in theologie aan de universiteit in Beiroet. Tijdens de veertigdagentijd hebben wij elke week een bericht van Wilbert over het leven in Libanon voorgelezen.

Dit jaar was het thema van de veertigdagentijd ‘Ik ben er voor jou: zeven keer barmhartigheid. Het thema van deze Paaszondag is: “Ik ben er voor jou” naar aanleiding van 1 Johannes 4:21 “Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.”

Dominee van Saane schrijft het volgende:
“Al-Masih kam! ‘Christus is opgestaan!’ Zo begroeten christenen in het Midden-Oosten elkaar in de Paastijd. Het antwoord is dan: Hakan kam! ‘Hij is waarlijk opgestaan!’ Er steekt hoop in die uitwisseling van woorden. Probeer het maar eens tegen elkaar te zeggen in het Arabisch of het Nederlands.
Hoop kunnen we alleen maar samen levend houden, niet alleen met woorden en gebeden, maar ook met praktische ondersteuning. We danken u hartelijk voor uw steun in gebed en actie voor de kerken van het Midden-Oosten. Het helpt hen om in deze moeilijke tijd vol te houden, en om er te zijn voor mensen in nood, zoals de vele vluchtelingen in de regio.
We zijn dankbaar voor de bijzondere betrokkenheid vanuit Nieuwkoop en we wensen u een gezegend Paasfeest. Al Masih kam!”

Uw spaardoosje kunt u achterlaten in het voorportaal, op de tafel naast de collectebussen. U kunt dit bedrag ook giraal overmaken, als u dat liever wilt. Het rekeningnummer staat vermeld in het Kerkblad.

Psalm 21: 3,7 (Orgelspel en tekstlezing)

“U zij de glorie (mogelijk 4 voorzangers, anders orgelspel en tekstlezing )

Zegen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *