Orde van Dient 2 mei 2021

MORGENDIENST  VAN ZONDAG: 2 mei 2021
Zondag Cantate


Voorganger:    Ds. H.J Prosman.
Organist:         Dhr. Jan Willem Hueting
Ouderling:      Mevr. N. Griffioen
Diaken:           Dhr. S. De Feij

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Orgelspel

Welkom en mededelingen
Votum en groet
Psalm 98:1,2 (Orgelspel en tekstlezing)
Wetslezing
Lied 911:1,3 (zanggroep)
Gebed
Schriftlezing 1 Johannes 3: 1-8
Lied 315:1,2 (zanggroep)
Preek
Luisteren: Jezus leeft in eeuwigheid (https://www.youtube.com/watch?v=O–1xP6-TYM)
Geloofsbelijdenis
Psalm 79:5 (zanggroep)
Dankgebed en voorbeden
Slotlied 247:1,2,3 (zanggroep)
Zegen
Gezongen Amen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *