Zondag 1 november 2020 Zendingsdienst

Votum en Groet
Meditatief orgelspel over een lied/ psalm:
Zingen: Psalm 1: 1
Geboden: 1 Petrus 2: 1-10
Zingen: Psalm 1: 2
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Efeze 3: 14- 21
14 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15 die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. 16 Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17 zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. 18 Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 19 ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. 20 Aan hem die door de kracht in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, 21 aan hem komt de eer toe in de kerk en in Jezus Christus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Meditatief orgelspel
Lied: Don’t build your house on a sandy land (931)
Uitleg en prediking: Efeze 3: 17b
Meditatief orgelspel
Geloofsbelijdenis
Lied: Liedboek 2013 705 vers 3
Dankgebed en voorbeden
Slotlied: Liedboek 2013 175 vers 4 wij hebben een sterke stad
Heenzending en zegen
Gezongen Amen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *