Zondag 27 september

In het kerkblad stond niet vermeld dat we zondag het Heilig Avondmaal vieren. Bij deze alvast de orde van dienst:

Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: 517:3
Gebed
Schriftlezing: Ezechiël 18:25-32
Zingen: 25:2
Preek
Orgelspel
Lezen van het avondmaalsformulier
Orgelspel
Viering van het Heilig Avondmaal
Dankgebed en voorbede
Slotzang: 103c:1
Zegen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *