Tijdens de kerkdienst is er elke zondag kinderopvang voor de allerkleinsten. Hiervoor kunt u terecht in gebouw De Rank, tegenover de kerk.

Tijdens de dienst is er voor de kinderen van de basisschool kindernevendienst. De leiding van de kindernevendienst bestaat uit Wilma, Janneke, Margreet, Marjolein, Simone en Wilma. We lezen afwisselend uit de Prentenbijbel en de Samenlees bijbel Junior. Daarnaast maken we een knutsel of kleuren we een kleurplaat in. In de aanloop van Pasen en Kerst zijn er altijd speciale projecten, waarbij we een paar weken lang aan één thema of knutsel werken. Ook zijn er een aantal speciale diensten tijdens het jaar.

Op Facebook (Jeugdwerk Hervormd Nieuwkoop) worden deze projecten en speciale diensten allemaal aangekondigd. Eens in de twee weken is er ook basiscatechese. De kinderen die in groep 7/8 van de basisschool zitten, zijn hier welkom. De basiscatechese maakt gebruik van de catechesemethode “Basics”.