Zondag 27 september

In het kerkblad stond niet vermeld dat we zondag het Heilig Avondmaal vieren. Bij deze alvast de orde van dienst:

Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: 517:3
Gebed
Schriftlezing: Ezechiël 18:25-32
Zingen: 25:2
Preek
Orgelspel
Lezen van het avondmaalsformulier
Orgelspel
Viering van het Heilig Avondmaal
Dankgebed en voorbede
Slotzang: 103c:1
Zegen

Kerkdiensten Actueel

11 oktober 2020
9.30 uur ds. H.J.Prosman

18 oktober 2020
9.30 uur ds. H.J. Prosman

25 oktober 2020
9.30 ds. J. Jongejan, Katwijk

1 november 2020
9.30 ds. C.W. Rentier, Amersfoort.
Najaarszendingsdienst

04 november
19.30 ds. H.J.Prosman
Dankdag voor gewas en arbeid

8 november 2020
9.30 ds. H.J. Prosman

15 november 2020
9.30 uur ds. H.J.Prosman. Heilig Avondmaal


Livestream 26 april

Als de techniek meezit, is de dienst van vandaag te volgen via https://www.facebook.com/profile.php?id=100011339673301

De orde van dienst:

Orde van dienst voor zondag 26 april 2020

Welkom en mededelingen

678: 1,2

Votum en groet

678: 3,4, 9

Gebed

Zingen: 23b: 1,2

Schriftlezing Johannes 10: 12-16

Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze ​schaapskooi​ komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.

23b: 3,4,5

Overdenking

Orgelspel

Geloofsbelijdenis

642: 1,2,4

Dankgebed, voorbede, Onze Vader

89:1,6

Zegen