Kerkdiensten Actueel

Woensdag 13 maart

19.30 uur: Ds. H.J. Prosman. Biddag m.m.v. de cantorij.

Organist: Ad van Pelt.

Deurcollecte: Pastoraat en Eredienst.

Zondag 17 maart

09.30 uur: Dr. P.J. van Midden, Bergambacht.

18.30 uur: Ds. H.J. Prosman, Nieuwkoop .Evensong m.m.v. Spirit.

Organisten: Jan Willem Hueting en Sjaak Warnaar.

Crèche: Femmie en Meike

Kindernevendienst: Wilma

Deurcollecte: Kerk in Actie (voorjaarszending).