Het consistorie is de vergadering van de ouderlingen.
In onze gemeente bekleden drie mensen het ambt van ouderling:

mevr. F. Wille, Pastorale ouderling en voorzitter
mevr. N. Griffioen, Pastorale ouderling
dhr. R. Verhallen, Jeugdouderling.