Orde van dienst van ZONDAG: 20 juni 2021

Voorganger:      Ds. H.J Prosman.
Organist:           Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:         dhr. R, Verhallen
Diakenen:          Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Votum en groet
Lied 632: 1,2,3 (Zanggroep)
Wetslezing
Psalm 25: 2 (Tekstlezing en orgelspel)
Gebed
Schriftlezing: 2 Korintiërs 3:1-18
Psalm 133: 1,2,3 (Zanggroep)
Preek
Lied 976: 1,2,3 (Zanggroep)
Geloofsbelijdenis (Samenzang)
Dankgebed, voorbede en Onze Vader
Slotzang 416: 1,2 (Samenzang)
Zegen

Orde van dienst van ZONDAG: 6 juni 2021

Voorganger:      Ds. H.J Prosman.
Organist:           Mevr. Henny Visscher
Ouderling:         Mevr. Nel Griffioen
Diakenen:          Dhr. Ruud Stam

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Welkom en mededelingen
votum en groet
213:1,2,4 (Zanggroep)
Lezing van de wet
Luisteren: Heer ik kom tot U https://www.youtube.com/watch?v=gyQja2v_ATw
Gebed
Schriftlezing Psalm 130
Psalm 130: 1,2,3,4 (Zanggroep)
2 Korinthe 4: 13-18
Lied 827: 1-4 (Orgelspel en tekstlezing)
Preek
Luisterlied: Geprezen zij de Heer https://www.youtube.com/watch?v=QX2_xlZB3sY
Geloofsbelijdenis
815:1 (Zanggroep)
Dankgebed en voorbeden
Slotzang 146:1 (Zanggroep)
Zegen