Actie Kerkbalans 2023 – Geef vandaag voor de kerk van morgen

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2023 is van start!                                      Nieuwkoop, Januari 2023

Geacht gemeentelid van de Hervormde kerk,

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Doet u dit jaar (ook weer) mee?

Na lastige jaren staan de deuren van de kerk nu gelukkig weer wagenwijd open. Daar zijn we dankbaar voor! Het is ook het moment dat we als Christelijke gemeente weer op volle kracht vooruit willen en kunnen. We willen een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2023 vorm en inhoud te geven.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de komende week haalt een vrijwilliger het formulier bij u op. Voor de buitengewesten het verzoek, uw antwoord binnen 10 dagen in de bijgaande retourenveloppe terug te sturen.

U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op NL05 RABO 0373 7257 36  
t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Nieuwkoop ,  onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2023’.

Nog even uw attentie.

Zoals u waarschijnlijk al heeft vernomen verdwijnt de acceptgiro in juni 2023.

Vanaf 1 juni 2023 zullen acceptgiro’s niet meer worden verwerkt door de banken.

Dat betekent dat een maandelijkse betaalwijze via de acceptgiro, niet meer mogelijk is en kan dus niet meer worden aangeboden. De mensen, die met acceptgiro willen betalen kunnen dit eenmalig doen met de acceptgiro van het toezeggingsformulier.

In het verleden was er de mogelijkheid, dat u aangaf op het antwoordformulier welke maanden u het bedrag via een acceptgiro wilde overmaken. Dan kreeg u een acceptgiro toegezonden. Dit is in 2023 niet meer mogelijk, zoals aangeven.

Wel kunt u nog digitaal via uw bank de bedragen in verschillende maanden overschrijven. Alleen moet u dit wel zelf aangeven, zoals velen dit al doen.  (op het antwoordformulier is dit OVERIG)

Alternatief is de bekende automatische incasso en eventueel contant betalen.

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.

College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Nieuwkoop

Nieuwe uitzendingen in beeld en geluid

De kerkenraad is verheugd u te kunnen melden dat een nieuwe installatie is voltooid zodat de kerkdiensten via beeld en geluid gevolgd kunnen worden. Bij de meeste PKN kerken is dit het geval en Nieuwkoop kon hierin niet achterblijven. Op maandag 28 juni was de installatie voltooid.

Wat betekent dit voor u als luisteraar:
1) In een overgangsperiode van 1 maand zijn de kerkdienst nog te beluisteren via: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950

Wat betekent dit voor u als kijker:
2) De uitzendingen via facebook zijn per direct gestopt. We zijn er van overtuigd dat met het nieuwe systeem het beeld en geluidskwaliteit aanzienlijk zijn verbeterd.
3) De uitzendingen zijn te volgen via kerkdienst-gemist https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG
4) Mochten er vragen zijn over de gemaakte uitzendingen, of heeft u vragen hoe dit op uw computer in te stellen; laat het ons gerust weten. We willen u graag hiermee van dienst zijn.

Wat betekent dit voor u als bezoeker
Sinds anderhalf jaar zijn de kerkdiensten in beeld gebracht met in achtneming van de privacy. De camera stond gericht op het liturgisch centrum en zo min mogelijk naar de kerk toe. Dat blijven we met de nieuwe installatie nog steeds zo doen. Het is en blijft de bedoeling om kerkdiensten weer te geven en niet de kerkgangers.
Er zijn 2 camera’s die gericht zijn op: het liturgisch centrum, de ingang en op het orgel.
Een paar minuten (3-5 ) voor aanvang van de dienst start de uitzending. Dan zal de PowerPoint presentatie in beeld worden gebracht.  Daarop staat informatie over de voorganger en organist. Bij het aflezen van de afkondigingen komt het liturgisch centrum in beeld.
Er wordt gebruik gemaakt van voorinstellingen zoals: Beeld op de preekstoel, beeld op predikantenbord, beeld op liturgisch centrum, beeld op orgel, beeld op liturgisch bloemschikking.
Met deze installatie willen we de kwaliteit van uitzendingen verbeteren en kerkgangers, die niet meer instaat zijn om in de kerk aanwezig te zijn, bij ‘onze’ kerk betrokken houden.
Maar we hopen elkaar vaak In de kerk tijdens kerkdiensten te ontmoeten.