Orde van dienst 2 oktober 2022    

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                             Dhr. Arie van Blaaderen
Ouderling:                          Mevr. F. Wille                   
Diaken:                               Dhr J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Introïtus: psalm 133:1
Votum en groet
Psalm 133: 2, 3
Smeekgebed en Gloria 868: 1, 5
Gebed
Schriftlezingen
Deuteronomium 6:4-9 en 17-22
Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Wanneer uw kinderen u later vragen: ‘Wat betekenen al die bepalingen en wetten en regels die de HEER, onze God, u heeft voorgehouden?’ geef dan dit antwoord: ‘Wij waren in Egypte slaven van de farao, maar met sterke hand heeft de HEER ons uit Egypte bevrijd. Wij zagen met eigen ogen hoe hij tekenen en indrukwekkende wonderen deed, die groot onheil brachten over de Egyptenaren, de farao en zijn hof. Maar ons leidde hij weg uit Egypte, om ons hierheen te brengen en ons het land te geven dat hij onze voorouders onder ede had beloofd. Daarom gebood de HEER, onze God, ons al deze wetten na te komen en ontzag voor hem te tonen. Dan zou het ons goed gaan en zou hij ons leven sparen, zoals hij tot nu toe heeft gedaan. Als wij voor het oog van de HEER, onze God, deze geboden altijd naleven, zoals hij ons heeft opgedragen, zal het ons ten goede worden aangerekend.
Zingen: Psalm 119: 12, 13, 14
Spreuken 3:1-6
Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast. Ze vermeerderen de
dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk. Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,
wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult
waardering ondervinden. Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Marcus 12:28-34
Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’ Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’ De schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Inderdaad, meester, wat u zegt is waar: hij alleen is God en er is geen andere god dan hij, en hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers.’ Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: ‘U bent niet ver van het koninkrijk van God.’ En niemand durfde hem nog een vraag te stellen.

Zingen Evangelische Liedbundel 34
Hinnee matov oema najiem .
Sjewet achien gam jachad.
Hinnee matov oema najiem
Sjewet achien gam jachad

Preek
Zingen: 802: 1, 4, 6  (Traditionele melodie)
Geloofsbelijdenis (340b)
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotzang: De stad van goud

Daar in de heuvels van Judea
na jarenlange strijd
daar luiden de klokken in de verte
de stem der eeuwigheid
Een pad van stenen, haast versleten
daar trok de tijd voorbij
Een muur waar mensen staan te bidden
opdat het vrede zij

Jeruzalem, o stad van goud
voor eeuwig jong, al ben je oud
‘k zal jou mijn leven nooit vergeten
jij bent van mij
Jeruzalem, o stad van goud
voor eeuwig jong, al ben je oud
in mijn hart heb ik geweten
eens kom je vrij

De weg naar Jericho ligt open
door ’n bloeiende woestijn
Het wonder dat daar eens gebeurde
zal steeds mijn lichtpunt zijn
O gouden stad, wil mij vergeven
mijn lofzang is maar klein
Jeruzalem je bent mijn leven
en zal dat altijd zijn

Jeruzalem, o stad van goud
voor eeuwig jong, al ben je oud
‘k zal jou mijn leven nooit vergeten
jij bent van mij
Jeruzalem, o stad van goud
voor eeuwig jong, al ben je oud
in mijn hart heb ik geweten
eens kom je vrij

Zegen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.