Orde van dienst 27 februari 2022

Voorganger:                 ds. H.J. Prosman
Organist:                      Mevr. Henny Visscher-Roersen
Ouderling:                    Mevr. F. Wille 
Diaken:                         Dhr. S. de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Psalm 92: 1,2
Votum en groet
Psalm 92: 5,6
Lezen van het gebod
Gebed
Lied 1014:1,2
Moment met de kinderen
Zingen: Dit is de dag
Dit is de dag, (2x)
die de Heer ons geeft. (2x)
Weest daarom blij (2x)
en zingt verheugd. (2x)

Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij en zingt verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag,
die de Heer ons geeft.

Gebed
Lezing Psalm 92
Evangelielezing Johannes 11:45-54
Veel Joden die naar Maria toe gekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof in Hem. Maar enkelen gingen naar de farizeeën om hun te vertellen wat Jezus gedaan had. Daarop riepen de hogepriesters en de farizeeën het Sanhedrin bijeen: ‘Wat moeten we doen? Deze man verricht veel tekenen, en als we Hem zijn gang laten gaan, zal iedereen in Hem gaan geloven. Straks grijpen de Romeinen in; dan zullen ze onze tempel en ons volk vernietigen.’ Een van hen, Kajafas, die dat jaar hogepriester was, zei tegen de anderen: ‘Jullie begrijpen het niet! Besef toch dat het in jullie eigen belang is dat één mens sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat.’ Dat zei hij niet uit zichzelf: als hogepriester in dat jaar sprak hij de profetie dat Jezus zou sterven voor het volk, en niet alleen voor het volk, maar ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen. Vanaf die dag overlegden ze hoe ze Hem zouden doden. Jezus trad onder de Joden niet meer in het openbaar op, maar vertrok naar de omgeving van de woestijn, naar de stad Efraïm. Daar bleef Hij met zijn leerlingen.

Lied 534:1,3
Preek
Gezang 103: 1,2,3 (LvdK)

1. Behoed uw Kerk, zet uit, o God, haar palen,
zij kenn’ eerlang geen grenzen meer!
Dat elk in naam van onze Heer
de knieën voor U buig’, en alle talen
uw lof herhalen.

2. Door Hem gekocht, door Hem verlost zijn w’ allen,
in Hem uw kind’ren, een gezin.
Ontgloei’ heel d’ aard’ in broedermin!
Moog’ elke muur, die nog haar duizendtallen
vaneen scheidt, vallen!

3. Blijf door uw trouw ons zwak geloof beschamen,
ontfermend Vader, d’ aard’ word’ een
in uwe Zoon, door Hem alleen!
Breng in uw huis eens al uw kind’ren samen
voor eeuwig! Amen!

Geloofsbelijdenis (340b)
Inzameling van de gaven
Slotzang 415:1,2,3
Heenzending en zegen, gezongen Amen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.