Orde van dienst 3 maart  2024 – zondag Oculi

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                            Mevr. Henny Visscher – Roersen
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Dhr. Steven de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen                        
Votum en groet
Zingen

Welkom en mededelingen
Zingen                  Psalm 65:1
Votum en groet
Zingen                  Psalm 25:3,7
Lezen van het gebod
Zingen                  Psalm 25:8
Gebed
Moment met de kinderen
Projectlied: 1,2


Scgriftlezing       Matteüs 26: 26-35
26Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ 27En Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, 28dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. 29Ik zeg jullie: vanaf nu zal Ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag dat Ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ 30Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg.  31Onderweg zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen Mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden.” 32Maar nadat Ik uit de dood ben opgewekt, zal Ik jullie voorgaan naar Galilea.’ 33Petrus zei daarop tegen Hem: ‘Misschien zal iedereen U afvallen, ik nooit!’ 34Jezus antwoordde hem: ‘Ik verzeker je: deze nacht, nog voor de haan gekraaid heeft, zul jij Mij driemaal verloochenen.’ 35Petrus zei: ‘Al zou ik met U moeten sterven, verloochenen zal ik U nooit.’ Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij.

Zingen                  lied 561:1,2,3,4,5
Preek
Zingen                  lied 562:1,2,3
Geloofsbelijdenis (gezongen)
ZWO commissie
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
Zingen                  lied 425:1
Zegen
Gezongen Amen