Kerkblad
Eenmaal in de twee weken verschijnt het Kerkblad. In de zomermaanden
eens in de drie weken. Deze uitgave bevat actuele informatie over
Hervormde Gemeenten binnen de voormalige Ring Ter Aar, zoals de te
houden kerkdiensten en andere gemeentelijke aangelegenheden.

Kerkbrief
De Kerkbrief, het contactblad van de Hervormde Gemeente Nieuwkoop, verschijnt een aantal keren per jaar.

Jaarboekje
Het Jaarboekje is een speciale uitgave met veel informatie over de Hervormde Gemeente Nieuwkoop.

Gemeenteavond
Jaarlijks wordt er een gemeenteavond georganiseerd. De inhoud is steeds afwisselend van aard, waarbij soms voor een actief programma met een leerelement wordt gekozen b.v. een groepsdiscussie omtrent een bepaald onderwerp, eventueel onder leiding van een gastspreker.

Website
http://www.hervormd-nieuwkoop.nl/

Facebook pagina
https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop

Rekeningnummers
Diaconie
NL14RABO0127083383 Diaconie Hervormde Gemeente Nieuwkoop

ZWO
NL03RABO0346458684 J.G. Kalshoven jr. inzake Z.W.O. Commissie

College van kerkrentmeesters
Algemeen rekeningnummer:
NL05RABO0373725736 CvK Hervormde Gemeente Nieuwkoop

Overige rekeningnummers:
NL61RABO0373725795 CvK Hervormde Gemeente Nieuwkoop inz. Collecte bonnen
NL71RABO0373725809 CvK Hervormde Gemeente Nieuwkoop inz. Kerkblad
NL36RABO0373725760 CvK Hervormde Gemeente Gem.Nieuwkoop inz.Solidariteitskas Belijdende Leden
NL58RABO0373725752 CvK Hervormde Gemeente Nieuwkoop inz.Solidariteitskas Doopleden
NL08RABO0373725779 CvK Hervormde Gemeente Nieuwkoop inz. Bijzondere Collecten
NL49RABO0373725817 CvK Hervormde Gemeente Nieuwkoop inz. ACOK
NL83RABO0373725787 CvK Hervormde Gemeente Nieuwkoop inz. Havengelden
NL80RABO0373725744 CvK Hervormde Gemeente Nieuwkoop inz. Jeugdwerk